login poggio broker
logo poggio brokers

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen: wat, hoe en waarom?

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Dat is een nieuw product waarmee de zelfstandige zelf voor zijn aanvullend pensioen kan sparen. We zetten de belangrijkste kenmerken ervan voor jou op een rijtje.  

Waarom was een POZ nodig?
Het gemiddeld wettelijk pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers, om nog maar te zwijgen van het verschil met ambtenaren. Zelf sparen voor een aanvullend pensioen is dan ook een noodzaak voor zelfstandigen. Maar niet alle zelfstandigen beschikken over dezelfde mogelijkheden. 

  • Ben je een zelfstandige met een vennootschap, dan kan je een individuele pensioentoezegging (IPT) en een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) onderschrijven.
  • Heb je een eenmanszaak, en dus geen vennootschap, dan is een IPT niet mogelijk. Enkel een VAPZ is nog een optie, maar de maximumpremie die je jaarlijks kunt storten is beperkt. Conclusie: voor zelfstandigen met een eenmanszaak is een stevig aanvullend pensioenspaarpotje opbouwen niet evident! Het POZ moet dit mee helpen oplossen.

Wie kan een POZ afsluiten?

  • zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep (op voorwaarde dat ze minstens drie jaar actief zijn en voldoende sociale bijdragen betalen)
  • vrije beroepers (zonder vennootschap, zowel in hoofd- als in bijberoep)
  • meewerkende echtgenoten
  • zelfstandige helpers

Hoeveel bedraagt de maximumpremie? 
De maximaal toegelaten premie wordt berekend op basis van de 80%-regel.
Die stelt dat de som van je aanvullende bedrijfspensioenen en je wettelijk pensioen maximaal 80% mag bedragen van je laatste, normale jaarbezoldiging. Voor de POZ wordt deze 80%-regel wat aangepast. Er wordt immers rekening gehouden met een referentie-inkomen op basis van jouw gemiddelde beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren. Samen met je boekhouder berekenen wij hoeveel jouw maximale premie exact bedraagt.

Betaal je een premietaks op de premies voor je POZ?
Ja. Die premietaks bedraagt 4,4%. Dat is evenveel als bij een IPT. OP de bijdragen voor je VAPZ betaal je dan weer geen premietaks.

Welk rendement mag je verwachten op je POZ?
Dat hangt ervan af. Je kunt kiezen tussen een POZ met een gewaarborgde intrestvoet (tak 21), maar ook voor een POZ waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Dat is dus anders dan bij een VAPZ: daar kan je enkel opteren voor tak 21.

Levert een POZ je belastingvoordeel op?
Jazeker. De premies die je stort, leveren je een fiscaal voordeel op van 30% (+ gemeentelijke opcentiemen). Dat komt minder voordelig uit dan een VAPZ, waarbij je een belastingvoordeel geniet tegen de marginale aanslagvoet.

Hoeveel belasting betaal je op je eindkapitaal?

  • 10% personenbelasting (niet op de winstdeelnames)
  • een solidariteitsbijdrage (doorgaans 2%)
  • een Riziv-bijdrage van 3,55%

Heb je nog vragen?
Neem dan zeker contact met je makelaar op. 

Terug naar overzicht