login poggio broker
logo poggio brokers

Verstandig pensioensparen als zelfstandige zonder vennootschap: VAPZ, POZ of beide?

Ben je een zelfstandige zonder vennootschap? Dan heb je voor de opbouw van jouw aanvullend pensioen de keuze uit een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)? Elke formule heeft specifieke troeven. Heb je voldoende financiële ademruimte? Dan kun je gerust beide formules combineren.

Wil je een zo groot mogelijk rendement, of mik je eerder op een maximaal fiscaal voordeel? Die vraag bepaalt in grote mate de keuze voor een van beide systemen.

 

Wil je een groter fiscaal voordeel?

Ga dan voor een VAPZ. Het belastingvoordeel is opvallend groter dan bij een POZ. Je kan de premies voor jouw VAPZ immers als beroepskost aftrekken in de personenbelasting, waarbij je een belastingbesparing geniet tegen de marginale rentevoet. Bij de POZ bedraagt het fiscale voordeel 30% op de premie, aangevuld met gemeentelijke opcentiemen.

Een ander belangrijk voordeel is dat je minder sociale bijdragen moet betalen. En ook goed om weten: bij een VAPZ betaal je geen premietaks. Bij een POZ bedraagt deze taks 4,4%.

Bij een VAPZ krijg je een gewaarborgd rendement via tak 21. Met de huidige lage rentestanden ligt dit rendement vandaag dus niet zo hoog, zelfs inclusief mogelijke winstdeelname. Via een VAPZ kun je niet investeren in beleggingsfondsen (tak 23).

 

Wil je een zo groot mogelijk rendement?

Met een POZ kan dit wel. Je hebt hier wat meer mogelijkheden op beleggingsvlak. Het rendement zal dus afhangen voor de resultaten van een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Deze formule biedt je als zelfstandige dus de kans om de lage rentestanden te omzeilen en uitzicht te krijgen op een hoger rendement.

De stortingen in een POZ leveren je een belastingvoordeel op van 30%, aangevuld met de gemeentebelasting. Het bedrag dat je als zelfstandige maximaal kan storten voor één jaar wordt wel beperkt door de 80%-regel voor de POZ. Die wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen van de voorbije drie jaar.

 

VAPZ en POZ combineren?

Dat kan perfect. Zo kan je fiscaal optimaliseren via een VAPZ en dan nog wat aanvullen met een POZ, als je reeds jouw maximale VAPZ-premie aftrekt en nog voldoende financiële ruimte hebt. Maar zoals hierboven aangegeven, moet je wel rekening houden met de 80%-regel. Jouw makelaar kan je hierbij helpen.

 

Er bestaan trouwens nog interessante pistes om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Ook hierover kan jouw makelaar je meer informatie geven.

Terug naar overzicht